Mångfaldsrekrytering

Group of 7 employees

Mångfaldsrekrytering

Hos AEG uppmärksammar vi och ser positivt på människors olikheter genom att värdera vad varje person kan bidra med till organisationen. Hörnstenen i vår framgång är vårt engagemang i mångfald och integration och vi inser att styrka och enighet skapas genom olika röster och perspektiv. För att säkra att våra anställda representerar ett brett spektrum av talanger har vi implementerat rekryteringstandarder och investerat i verktyg för att säkra att våra rekryteringsteam är insatta i alla aspekter av mångfaldshantering, även hur omedvetna förutfattade meningar kan spela en roll vid nyanställning.