AEG 1COMMUNITY

AEG 1COMMUNITY

AEG:s verksamhet inbegriper det mänskliga sinnet och hjärtat. Vi strävar efter att göra något utöver det traditionella för att stödja de samhällen där vi är verksamma.

Vi tror att företagsfilantropi och samhällsengagemang spelar en viktig roll i att hjälpa samhällen frodas och strävar efter att vara medborgerliga ledare genom att arbeta för att förbättra det ekonomiska och sociala välbefinnandet hos lokala samhällen där vi agerar. Under de senaste 10 åren har vi etablerat fonder och program som har bidragit till mer än 100 miljoner USD i direkt ekonomiska och liknande stöd för välgörenhet, samhällsstöd och medborgliga program, som fokuserar på barn och ungdom inom utbildning, konst, hälsa och friskvård.

Våra Corporate Guiding Guidelines

120+ miljoner USD

i direkt ekonomiskt och in natura stöd till samhälls- och medborgarprogram