Two employees looking at a book
Livet hos AEG

AEG har presenterat några av de största och mest minnesvärda live-evenemangen i världen. Våra framsteg skulle inte varit möjliga utan den gränslösa passionen hos våra begåvade och mångfacetterade anställda. Om det finns en gemensam röd tråd för alla som arbetar här, så är det en strävan att leverera oöverträffade live-upplevelser. Och det är så vi fortsätter att göra historia.

BPTW2022AEG is an AARP Employer Pledge Signerceo action logo
AEG Företagsförmåner

Vi erbjuder konkurrenskraftiga fördelar för heltidsanställda. Fördelarna inkluderar Medical, Dental, Vision, 401K, Wellnessprogram, Pendlingsprogram och Betald Tid. Sysselsättningsförmånerna varierar beroende på plats.

AEG företagsförmåner

Vi erbjuder heltidsanställda konkurrenskraftiga förmåner. Bland annat finns sjukvård, tandvård, synvård, pensionssparande, friskvårdsprogram, pendlarprogram och betald ledighet. Anställningsförmånerna varierar efter ort. Betald ledighet – Vi erbjuder generöst betald ledig tid – inklusive semester, personlig ledighet och sjuktid, helger och föräldraledighet – kombinerat med ett antal möjligheter till oavlönad ledighet för att främja en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Sjukvård och tandvård

Vi bryr oss om våra anställdas hälsa. Vi erbjuder olika försäkringar för sjuk- och tandvård och receptbelagda läkemedel som ingår i alla sjukvårdsförsäkringar. Dessutom finns skattesparande genom flexibla sjukvårdskonton.

Kultur

Det är människorna som gör AEG unikt. Vi anställer smarta och ambitiösa människor. Vi vill ha anställda med olika bakgrund, perspektiv, erfarenheter och kön. Vi anser att ett öppet deltagande från alla är avgörande för vår framgång.

Pension

Vi erbjuder AEG 401(k) pensionssparande med möjlighet för anställda att spara till pensionen med bidrag före skatt. Pensionsplanen omfattar även matchande bidrag från AEG.

Friskvårdsprogram

Vi främjar hälsa och friskvård hos anställda genom att bland annat erbjuda rabatterade tränings- och friskvårdskurser, föreläsningar och sjukvårdsmässor.

Pendlarprogram

Vi erbjuder våra anställda möjlighet att använda inkomster före skatt till att täcka vissa kollektivtrafikskostnader.

Two employees looking at a computer screen
Two employees looking at a small screen in an empty arena
AEG Employee Group