RIKTLINJER FÖR AEG:s VÄLGÖRENHETSDONATIONER

AEG fokuserar välgörenhetsdonationerna huvudsakligen på områdena nedan, med tonvikt på unga människor 5–18 år gamla, samt barn och familjer i eftersatta grupper.

  • Utbildning
  • Konst
  • Hälsa och friskvård

AEG tar emot ett oerhört stort antal förfrågningar om kontanter och liknande bidrag från hela världen, mycket större antal än vi kan ta emot. Dessa riktlinjer är utformade för att hjälpa organisationer att förstå företagets välgörenhetsprioriteringar. Företaget förbehåller sig dock rätten att fatta bestämmelser angående organisationerna och programmen som de stöder. När en begäran avslås betyder inte det att den ansökandes organisation eller program inte är viktig eller värdefull. Det kan vara att förfrågan inte föll inom dessa riktlinjer eller fokusområden, eller att tillgängliga medel för den aktuella perioden har åtagits till andra välförtjänta organisationer.

AEG kan inte tillgodose alla förfrågningar och därför är det oundvikligt att även de förfrågningar som uppfyller våra riktlinjer inte kommer beviljas. Generellt beaktar företaget inte obedda ansökan om ekonomiskt stöd.

Förutom direkta bidrag stöder AEG välgörenhetsorganisationer i natura och biljettdonationer. Dessa riktlinjer kan modifieras när som helst utan förvarning och företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra, stoppa, återkalla eller avsluta välgörenhetsgivande samt avvika från dessa riktlinjer efter eget omdöme.

Organisationskrav

AEG betänker endast organisationer som uppfyller följande kriterier:

  1. Organisationer baserade i USA måste kunna verifieras via Guide Star och tillhandahålla ideell bolagsordning;
  2. Organisationerna måste påvisa att de följer alla gällande lagar, inklusive Foreign Corrupt Practices Act, USA:s Patriot Act;
  3. Organisationerna måste påvisa att de inte diskriminerar i anställningspraxis eller tjänster baserat på ras, religion, hudfärg, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, mental eller fysisk förmåga, sexuell läggning eller könsidentifiering.
Riktlinjer för företagsvälgörenhet

Skicka e-post till oss för att ta reda på mer.

AEG 1COMMUNITY