Utbildning av våra framtida ledare

A group of young students outside the Golden State Warriors locker room

Utbildning av våra framtida ledare

I samarbete med ledande utbildare, industrier och samhälleliga samarbetspartners, visar AEG:s praktikantdagar traditionellt underrepresenterade gymnasieelever arbetsmöjligheter och potentiella karriärval. Genom direkt observation, praktiska aktiviteter och nära samarbete, får elever en inblick i och information om potentiella karriärmöjligheter inom sport- och underhållningsbranschen, samt möjligheter att utveckla sina kunskaper i hur man skriver ett bra CV, besvarar intervjufrågor och att tala inför publik.