KONST

Two kids with headphones playing the piano

KONST

AEG fokuserar på att skapa medvetenhet och möjligheter för ungdomar att upptäcka och lära sig om karriärer inom konst, musik och underhållning. Genom att tillhandahålla praktikantdagar, erbjuda gästtalare och sponsring av utbildningsresor kan vi ge branschinsikt till nästa kreativa generation, samt stödja organisationerna som är engagerade i ungdomars utveckling genom konsten.