HÄLSA OCH FRISKVÅRD

A group of employees on a basketball court with individuals in wheelchairs for the special olympics

HÄLSA OCH FRISKVÅRD

AEG är engagerade i våra lokala medborgares hälsa och välbefinnande med särskild betoning på ungdom. Vi stöder aktivt lokala sjukhus, samhällscenter och organisationer som ger medlemmarna i vårt samhälle möjlighet att delta i roliga, säkra och organiserade rekreationsaktiviteter. Vi stödjer även lokala sjukhus genom att delta i insamlingsaktiviteter och erbjuder specialkompetens till barn, patienter och deras familjer.