Utsläpp av växthusgaser

Galaxy player scoring a goal, image taken from behind net with LED lights shining down

Utsläpp av växthusgaser

Mål: minska utsläppen av växthusgaser i alla verksamheter med 3,2 % per år 2010-2020

GHG Emissions infographic

När vi antog ett vetenskapligt baserat mål för utsläpp av växthusgaser, var vi tvungna att inse den oroande verkligheten att AEG:s utsläpp av växthusgaser har överskridit våra målutsläpp varje år sedan 2010.

År 2017 släppte AEG:s anläggningar och evenemang ut 188 593 ton växthusgaser. Detta visar på en liten reducering av våra utsläpp jämfört med 2017 års basårsutsläpp, men vi ligger ändå 19 % under vårt mål för året.

Det kommer att bli svårt att nå vårt mål för 2020 eftersom en växande procentandel av våra utsläpp kommer från verksamheter som vi har förvärvat efter 2010: under 2017 stod nya förvärv för 53 % av våra utsläpp. För de verksamheter som har funnits i vår portfölj sedan 2010 var däremot våra utsläpp detta året 18 % lägre än våra basårsnivåer. Detta visar tydligt att våra ansträngningar att minska utsläppen ger resultat.

Vi är medvetna om att det återstår en hel del arbete för att minska våra koldioxidutsläpp, och vi använder en rad olika verktyg för att driva på en kontinuerlig förbättring.

Med hjälp av vår medgrundare GASAG, drivs sedan början av 2018 Mercedes-Benz Arena i Berlin till 100 % av förnybar elkraft och man köper utsläppskompensationer för koldioxid som motsvarar 100 % av naturgasförbrukningen.

Dessutom färdigställde Los Angeles stad i april 2018 installationen av 2,21 mW fotovoltaiska solcellspaneler på taket av Los Angeles Convention Center. Med de nya panelerna kommer anläggningen nu att generera 17 % av sin elektricitet från en helt utsläppsfri energikälla på plats.

Även om dessa två projekt är viktiga första steg, så kommer vi framöver fortsätta att sträva efter energieffektiva uppgraderingar och investera i förnybar energi som viktiga verktyg för att minska vårt koldioxidavtryck över hela vår globala portfölj.