Minskad vattenförbrukning

Close up of a festival goer refilling her plastic water bottle with water

Minskad vattenförbrukning

MÅL: MINSKA DRICKSVATTENFÖRBRUKNINGEN VID VATTENSTRESSADE PLATSER MED 2,3 % ÅRLIGEN FRÅN 2010 TILL 2020

Water Conservation infographic

År 2017 räknades 14 ställen i AEG:s portfölj av anläggningar och evenemang som ”vattenstressade platser”. Vi definierar dessa som platser i områden som har identifierats med hög eller mycket hög ”total vattenrisk” av World Resources Institutes AqueductTM-verktyg.

De 14 platserna förbrukade som grupp 458 miljoner liter dricksvatten under 2017, vilket innebär en besparing på mer än nio miljoner liter vatten jämfört med vårt basår. Samtidigt som det är positivt att se att vår totala vattenkonsumtion ligger under basårsnivåerna, så nådde vi inte vårt 2020-mål vid våra vattenstressade platser i år. Det beror på organisk tillväxt som ledde till ökad vattenkonsumtion vid StubHub i Carson, Kalifornien och Los Angeles Convention Center i Los Angeles, Kalifornien. Förra året blev StubHub Center tillfällig hemvist för NFL-klubben Los Angeles Chargers samtidigt som Los Angeles Convention Center upplevde en betydligt högre bokningsfrekvens med AEG som förvaltare.

Under samma period implementerade vi projekt för att minska vattenförbrukningen på våra platser världen över som inte är vattenstressade, även om de inte ingår i uppskattningen av våra mål. O2 i London installerade till exempel sensorstyrda kranar på omkring 20 % av arenans toaletter för att minska onödig vattenkonsumtion. Anläggningen installerade också översvämningsvarnare i de flesta av sina kök och försäljningsställen för att upptäcka extraordinära vattenflöden. På andra sidan stan påbörjade teatern Eventim Apollo ett renoveringsprojekt av sina toalettutrymmen, som kommer att leda till betydande förbättringar av vatteneffektiviteten genom installation av bättre utrustning. Även om den största delen av vårt arbete är fokuserat på att minska vattenförbrukningen vid våra vattenstressade platser, så arbetar vi för att hitta nya sätt att minska konsumtionen varhelst vi kan, eftersom vi anser att det är det enda rätta.