Avfallsreducering

Hundreds of blue water bottles used as art upside down in the sand on the beach

Avfallsreducering

MÅL: AVLEDA 70 % AV AVFALLET FRÅN DEPONIAVLÄGGNING SENAST 2020

Waste Reduction inforgraphic

AEG:s övergripande avledningstakt minskade med några procentenheter från 58 % år 2016 till 55 % år 2017. Vår avledningstakt har varit relativt konstant från år till år sedan 2014, och vi måste genomföra betydande förbättringar för att uppnå 70 % avledning senast år 2020.

Vid flera anläggningar införde vi insamling av matavfall och program för avfallshantering på plats. AEG 1EARTH blev även medlem i United States Composting Council under år 2017 för att lära mer om de bästa metoderna för återvinning av organiskt avfall och förebyggande av matavfall.

För tillfället pågår en dialog med våra försäljare av mat och dryck för att granska vårt servisanvändande och minimera mängden engångsplast som delas ut under våra evenemang. Vi undersöker till exempel möjligheten att installera fler vattenstationer på våra festivaler och anläggningar, och provar ett nytt initiativ för hela företaget med syfte att ta bort sugrör av plast och endast vid begäran erbjuda papperssugrör som bevarar haven.